ביקורת של שירה: על חוויית הצפייה ב"סיפורי קנטרברי" של פאזוליני

ב״קץ האוונגרד״, מאמר שפורסם בשנת 1966, תהה פייר פאולו פאזוליני: ״מה לנו ולדיבורים על ׳סמיוטיקה של הקולנוע׳״, ומיד הצהיר: ״יש לעסוק בסמיוטיקה של המציאות!״. שנה מאוחר יותר הרחיב פאזוליני את עמדתו בנוגע לקשר ההדוק בין הקולנוע למציאות כאשר פתח את מאמרו ״להיות זה טבעי?״ כך: ״את הסרט אפשר להבין כ׳מילה ללא שפה׳. ואכן, מרבית הסרטים, […]