אוונטורה 1960 מיכאל אנטוניוני

מרחבים

מהדורה מס' 11

בעריכת אורי תור

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

מהם מרחבים קולנועיים? עוד אצל האחים לומייר הופיעו תחנת רכבת ומפעל לא סתם כאתרי התרחשות אלא כגיבורים ממש, והאינטראקציה ביניהם לבין הדמויות והאובייקטים המצולמים בהם עמדה בבסיס הסרטים הראשונים. מאז ועד ימינו, מרחבים קולנועיים מאופיינים לא רק דרך תכונותיהם הפיזיות והגאוגרפיות אלא גם ממה שמתקיים (או לא מתקיים) בתוכם, התנועה שבהם והאסוציאציות אותן הם מעוררים.

סרטי קולנוע רבים בונים ומפרקים את המרחבים שלהם, מעוותים ומדמיינים אותם מחדש. לעיתים הם מסתירים אותם מפני הצופים, ולעיתים משאירים אותם חשופים ונתונים להתבוננות והרהור. המרחבים — בין אם הם הרמונים או כאוטים, אוטופים או דיסטופים, מרחבים של כליאה או של חופש ובריחה – ניצבים במרכז היצירה הקולנועית ואף מגדירים את מהותה. במהדורה הנוכחית ניסינו לחקור באמצעות מספר מקרי בוחן את האופנים בהם מוצגים מרחבים בסרטים עלילתיים ותיעודיים. החופש הרב שבהגדרת המושג הוביל לתוצאה מגוונת המספקת נקודות מבט שונות לדרכי ביטויו במדיום הקולנועי.

תמונת המהדורה: אוונטורה (1960, בימוי מיכאלאנג'לו אנטוניוני)

מאמרים

פאטה־מורגנה של תקווה: פנטזיית השלום בשני סרטים ישראלים מדבריים

המדבר הוא אחד המרחבים הטבעיים שחוזרים שוב ושוב בקולנוע, ולמעשה באמנות ובתרבות בכלל. מהמדבר המקראי, דרך אינספור מיתוסים וסיפורים ועד סרטי המערבון האמריקאים – המאפיינים הייחודיים של המרחב השומם והמבודד, המסתורי ורחב

Credit: Photo by Canalplus/Kobal/REX/Shutterstock (5882880m) House Of Tolerance (2011) House Of Tolerance - 2011 Director: Bertrand Bonello Canal+ FRANCE Scene Still L'Apollonide (Souvenirs De La Masion Close) L'Apollonide (souvenirs de la maison close)

המרחב המפוצל: זמן ומקום בסרט "בית הפגישות"

דמות הזונה הופיעה בקולנוע כבר מראשיתו, וייצוגן ממשיך את העיסוק התרבותי־אומנותי ארוך השנים. לפני המצאת הקולנוע, סופרים וציירים שנהגו לבקר בבתי בושת, כמו למשל אנרי דה טולוז־לוטרק, חלקו את רשמיהם ביצירותיהם. בתי

בלי עתיד, בלי תקווה עם חלום: על מרחבי האכזבה והכישלון האישי ב"הכוכב מכוסה ענן" ו"מכתב לברז'נייב"

נרטיבים ומרחבים קולנועיים של כישלונות ואכזבות אישיות או היסטוריות אינן דבר חדש – קצרה היריעה וגם אין לי היומרה להתחיל ולהקיף את כמות הסרטים העצומה שחרטו על דגלם לתאר עולם פנימי, פיזי או