EF8CEY KYLE MACLACHLAN BLUE VELVET (1986)

נסתר מן העין

מהדורה מס' 2

בעריכת ערן אלתר

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
קיימת אמרה לפיה קולנוע הוא עניין של מה שבתוך הפריים ומה שמחוץ לו. לעתים, מה שנסתר מהעין חשוב באותה המידה כמו הדברים הגלויים לה, ואף יותר מהם. את המונח ״נסתר מהעין״ ניתן לפרש במספר רב של כיוונים, כפי שעשו הכותבות והכותבים במהדורה זו, אשר בחנו בין השאר משמעויות, רגשות ודמויות אשר נסתרות מעיננו. דרך התמקדות בנחבא בפנינו, ניסינו להעמיק את הבנתנו בכמה טקסטים קולנועיים ולהאיר בהם משמעויות חדשות.
 

מאמרים