איך נשמעת אבהות?

איך הפסקול של "פריז, טקסס" משקף את האווירה, הדמויות ותפקיד האבהות