היבטים פוליטיים דרך דמויות שוליים בסרטי הגל החדש היפני

לכבוד מהדורה זו, בנושא "שוליים", בחרתי לכתוב על שני במאים שהשפיעו עלי מאד ושבחרו להתמקד לאורך כל הקריירה שלהם בדמויות שוליים בחברה היפנית, מסאירו שינודה ושוהיי אימאמורה. שני הבמאים פעלו במרכז התקופה הקולנועית העשירה והחתרנית של הגל החדש היפני בשנות החמישים והשישים, ושניהם התמקדו בדרכים שונות בשינויים הפוליטיים של יפן אחרי המלחמה – אימאמורה דרך […]